Uw persoonlijk vermogen optimaliseren
of investeren in uw bedrijf?

Kun je beide hebben? Het antwoord is ja!
Baudrier d'escalade

Als ondernemer hebt u veel risico's genomen en hard gewerkt om kansen zo goed mogelijk te benutten. Wanneer het succes volgt, kijken ondernemers terug op de moeizame weg die ze hebben afgelegd, en beginnen ze afwegingen te maken. Moet ik meer investeren in het bedrijf, of een deel van de cashflow opzij zetten voor persoonlijke redenen? Het opzetten van een Owner Buy Out kan u het beste van beide werelden bieden.

« Het hebben van een gealigneerd belang is primordiaal voor Akiles. Het is precies wat ik heb ervaren als ondernemer bij Immoweb, en het is de logica zelve. » Christophe Rousseaux - partner Akiles
Mousqueton

Afhankelijk van de concurrentie, de groeifase van de onderneming en de leeftijd van de ondernemer, kunnen keuzes irrationeel en suboptimaal worden.

Als investeerders beseffen wij waarschijnlijk meer dan om veel ondernemers hoe binair een niet-gediversifieerd risico kan zijn. Wij hebben immers honderden business cases beoordeeld en vele daarvan hebben het niet gehaald, voor duidelijke redenen of on verwachte omstandigheden.

Neem contact op

Hoe zet Akiles een Owner Buy Out op?

Als investeerder voert Akiles deze transactie uit rekening houdend met verschillende aspecten:

Vanuit financieel oogpunt

In de meeste gevallen investeert Akiles door een deel van de aandelen van de oprichters over te nemen. Afhankelijk van het business plan van de onderneming, bekijken we ook of een extra kapitaalverhoging zinvol is om de groei te stimuleren.

In gevallen waarin de cashflow voldoende stabiel is om zowel de organische groei als de aflossing van schulden te dekken, zullen wij het gebruik van bankfinanciering overwegen. In dit geval kan een holdingmaatschappij nuttig zijn voor alle betrokken partijen, waarin Akiles mee investeert met de historische aandeelhouders.

Vanuit het oogpunt van goed bestuur

Alignering is de sleutel voor Akiles. Wij willen dat de belangen van het fonds, de historische aandeelhouders en het management op één lijn zitten. Akiles treedt over het algemeen op als minderheidsaandeelhouder met beperkte dagelijkse betrokkenheid, wat betekent dat goede afspraken op het niveau van de raad van bestuur belangrijk zijn.

Als een evergreen fonds op lange termijn hebben wij geen exitbeperkingen. Hierdoor kan het bedrijf zich richten op zijn groeipad voor de nabije toekomst, in plaats van op een exit-'probleem' van slechts één belanghebbende.

Er zijn vele andere overwegingen, zoals:

 • Zoveel mogelijk de marktpositie van de onderneming versterken
 • Risco's reduceren door het aantrekken van nieuwe managers
 • De mogelijkheden voor liquiditeit voor elke aandeelhouder

Vanuit het oogpunt van de ondernemer

 • De owner buy-out kan leiden tot liquiditeit voor uw aandelenbelang in de onderneming van 25% tot- 85%, afhankelijk van de structuur
 • De ondernemer kan zijn of haar vrijgekomen vermogen vrijinvesteren in gediversifieerde activa
 • De ondernemer blijft aandeelhouder, hetzij in minderheid, 50/50 of in meerderheid
 • De ondernemer blijft aan boord van het management

Vanuit het bedrijf en het management perspectief

 • De onderneming en haar team kunnen rationeel investeren volgens het business plan, zonder compromissen
 • De transactiestructuur kan worden gebruikt om het management te motiveren aandeelhouder te worden
 • De transactie kan worden gebruikt om nieuw management aan te trekken me gealigneerde belangen
 • Gezien de managementstructuur en de teams zich versterken, wordt de onderneming minder afhankelijk van haar oprichters, wat een meerwaarde betekent voor alle aandeelhouders

Vanuit het perspectief van Akiles

 • Net als de ondernemer diversifieert Akiles zijn eigen investeringsportfolio
 • Akiles team neemt deel aan een bloeiend bedrijf met een gemotiveerd team
 • Akiles portfoliobedrijven verbeteren hun netwerk met de gedeelde expertise

Een betrouwbare partner die u «de leiding laat»

Akiles overweegt doorgaans investeringen in KMOs met een EBITDA tussen €0,5m en €5m. Dit zijn bedrijven die een bewezen business model hebben en nog ruimte zien om te groeien, dankzij een concurrentievoordeel of geografische expansie. In de meeste KMOs is er geen uitgebreid management team aanwezig, in welk geval wij zullen helpen dit op te zetten.

Bovenal willen wij respectvolle partners op lange termijn zijn naast de ondernemers.

Bericht voelt succesvol aan.

Terugkeren

Neem contact op met Akiles

Naam

Bedrijfsnaam

Contactgegevens

Leg kort uw project uit

Deze website maakt gebruik van cookies

We gebruiken cookies om een goede werking van de website te garanderen, u kunt onze juridische informatie en ons privacybeleid lezen voor meer informatie.

Cookies accepteren Cookies beheren